Good digital

News Technology update – รวมข่าวไอที จากเว็บข่าวชั้นนำ

Covid-19 โควิด-19 โควิด

หอการค้าไทย เผยแผนการจัดหาวัคซีนทางเลือก แต่ถูกเบรค – ยินดีช่วยเหลือองค์กรที่ต้องการจัดฉีดเอง และยังรับการช่วยเหลืออื่น ๆ

จากเดิมที่เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พิจารณาแนวทางการจัดหา “วัคซีนทางเลือก” โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีน ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น

การจัดตั้งทีมทำงาน 4 ทีม

เพื่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ในการกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัคซีนฟิ้นเศรษฐกิจ

เจรจากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหาช่องทางการนำเข้าวัคซีนทางเลือก รวมทั้งการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และช่วงระยะเวลาที่สามารถนำเข้ามาได้ ร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทำหน้าที่กระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอกชนที่มีความพร้อมในการออกค่าใช้จ่ายสำหรับฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในองค์กร แจ้งความประสงค์จำนวนความต้องการเพื่อดำเนินการต่อไป

ผลสรุปหลังประชุมกับรัฐบาล

วันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการประชุมกับรัฐบาล รัฐบาลได้ขอบคุณที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม แต่รัฐบาลได้แจ้งว่าปริมาณวัคซีนที่รัฐหามานั้น เพียงพอต่อความต้องการทุกคน และได้เร่งดำเนินการนำเข้าวัคซีน ภาคเอกชนไม่จำเป็นต้องจัดหาเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของหอการค้าไทย เปิดรับแจ้งความประสงค์ของภาคเอกชน ที่ต้องการวัคซีนสำหรับฉีดให้กับพนักงานของตัวเอง ทางหอการค้าไทยยังคงรวบรวมตามที่ภาคเอกชนได้แจ้งไว้ เพื่อนำไปส่งต่อให้การภาครัฐต่อไป

แต่หากต้องการช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ ทางหอการค้าไทยยินดีรับการสนับสนุนเหล่านั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน thaichamber.org/question/158

แบบฟอร์ม Vaccine ฟื้นเศรษฐกิจ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการนำไปฉีดพนักงานเอง thaichamber.org/question/159

อ้างอิง: หอการค้าไทย (1, 2)

The post หอการค้าไทย เผยแผนการจัดหาวัคซีนทางเลือก แต่ถูกเบรค – ยินดีช่วยเหลือองค์กรที่ต้องการจัดฉีดเอง และยังรับการช่วยเหลืออื่น ๆ appeared first on #beartai.