Nintendo เผยอุปกรณ์สวิตช์พกพาที่ชื่อว่า Switch Lite

 

 

 

Lite ยังทำงานด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรดขนาดใหญ่กว่าของ Switch

 

อุปกรณ์ซึ่งมีราคา 200 เหรียญสหรัฐนั้นมีขนาดเล็กกว่าของสวิตช์โดยไม่มีคอนโทรลเลอร์และแท่นวางทีวี

ที่มา: mashable.com