Netflix ช่วยให้ค้นหาภาพยนตร์และรายการใหม่ที่กำลังจะจัดขึ้นได้ง่ายขึ้น

ที่มา:

Netflix เปิดตัวการอัปเดตที่จะช่วยให้ค้นหาภาพยนตร์และรายการใหม่ล่าสุดได้ง่ายขึ้นรวมถึงติดตามการเผยแพร่ในอนาคต

 

Netflix เปิดตัวการอัปเดตที่จะช่วยให้ค้นหาภาพยนตร์และรายการใหม่ล่าสุดได้ง่ายขึ้นรวมถึงติดตามการเผยแพร่ในอนาคต