มาเลเซียจะค่อยๆปิดการออกอากาศรายการทีวีอะนาล็อกเริ่มต้นวันนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดีย Gobind Singh Deo ประกาศว่าประเทศจะค่อยๆปิดการออกอากาศรายการโทรทัศน์อะนาล็อกเริ่มต้นวันนี้

การออกอากาศจะถูกแปลงเป็นดิจิตอล.