Grab เปิดตัว GrapPay Wallet เชื่อมกับ KPlus พร้อมตัวเลือก Subscriptions ที่ยังไม่เปิดบริการ

Grab เริ่มเปิดบริการ GrapPay Wallet แล้ว และด้วยความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ทำให้ผู้ใช้ GrapPay Wallet จำเป็นต้องเชื่อมบัญชีและเติมเงินเข้า Wallet ผ่าน KPlus (ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีตัวเลือกมากกว่านี้หรือไม่)

ในหน้า GrabPay นอกจากตัวเลือกที่ว่าด้วยการเติมเงินและรายการแสดงเงินเข้าออกแล้ว ยังมีตัวเลือก Subscriptions เอาไว้ด้วย โดยยังไม่มีรายละเอียดใดๆ ในตัวเลือกนี้ แต่หากอ้างอิงกับบริการเดียวกันในสิงคโปร์ จะเป็นการจ่ายเงินรายเดือนเพื่อเหมาค่าบริการเรียกรถและรับส่งอาหาร

No Description

บริการ subscriptions ในสิงคโปร์จะแบ่งเป็น ดีลส่วนลด Grab รายเดือน เช่นแพ็คเกจเดือนละ 19 เหรียญสิงคโปร์ จะได้เว้าเชอร์ลดค่าเดินทาง 4 เหรียญทั้งหมด 10 เว้าเชอร์ (40 เหรียญ) เป็นต้น ส่วน subscription ของ GrabFood จะเป็นการจ่ายเหมารายเดือน 7.99 เหรียญสิงคโปร์ เรียก GrabFood ได้ฟรี 30 ครั้งต่อเดือน

ที่มา – GrapPay

No Description

No Description