แนชวิลล์โรงเรียนคาทอลิกห้ามหนังสือ ‘Harry Potter’

ไม่อนุญาตให้ใช้หนังสือ“ Harry Potter”!

ตัวแทนจากโรงเรียนเขียนในอีเมลทั่วทั้งโรงเรียนว่า “หนังสือเหล่านี้นำเสนอเวทมนตร์ทั้งดีและชั่วซึ่งไม่เป็นความจริง แต่จริงๆแล้วเป็นการหลอกลวงที่ฉลาด”